Wij helpen u om uw doelstellingen en dromen te realiseren!

Mobron Risicomanagers werkt op een innovatieve, professionele en enthousiasmerende manier. Geen verzekeringspolissen, aanvraagformulieren, voorwaarden en financieringsvereisten meer als uitgangspunt, maar u en uw eigen bedrijf!

Wat wilt u? Waar staat uw bedrijf voor? En welke koers wilt u op varen? Waarom gaan uw medewerkers met plezier naar het werk? Wat maakt uw bedrijf uniek waardoor klanten graag met u zaken doen? Dat zijn enkele van onze openingsvragen.

Door samen kritisch naar uw eigen koers en invulling van uw bedrijfsmodel te kijken kunnen we op een eenvoudige manier uw doelen en beloften aan uw eigen klanten scherp stellen. Vervolgens bespreken we wat u voor het realiseren van deze doelen en het waarmaken van die beloften nodig heeft. Dan kijken we welke afhankelijkheden er zijn en welke risicosituaties zich daarbij voor kunnen doen. Mobron Risicomanagers kan voor het zeker stellen van voor uw bedrijf belangrijke kennis, bedrijfsmiddelen, samenwerkende partners, uw financiële situatie en het continueren van uw kern activiteiten praktische oplossingen aandragen. Dit kan een verzekering zijn, een financiering, maar ook een preventieadvies of ondersteuning bij herstelplannen bij een crisis om zo snel mogelijk weer back in business te zijn, als het onverhoopt toch een keer mis is gegaan. We gaan hiermee samen aan de slag!

U staat als ondernemer zelf aan het roer van uw schip en u bepaalt zelf de koers! Mobron Risicomanagers komt naast u zitten zodat u weer eens met andere ogen naar uw doel en uw schip kunt kijken: “Vaart deze nog steeds zoals u dat zelf voor ogen heeft, is uw boot nog in optimale conditie en komt u op bestemmingen waar u inderdaad wil zijn?” Daar helpen we u graag bij met een praktische en doelgerichte aanpak.

/assets/media/images/dynamisch-business-model-1506067454.png

We gebruiken in onze gesprekken en rapportages als uitganspunt het Dynamisch Business Model® van Lizanne Vroom. In dit model heeft zij de nieuwste inzichten in wat organisaties succesvol maakt gebundeld. Met behulp van één A4 worden de verschillende bouwstenen van uw bedrijf in de omgeving waar uw werkzaam bent weergegeven. Hierdoor wordt ook de samenhang tussen de verschillende componenten beter zichtbaar en kunnen we eenvoudig afhankelijkheden en risico’s in kaart brengen.

De reacties die we van onze klanten krijgen zijn meer dan positief! Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook weer eens een goed gesprek over uw bedrijf? Klik hier voor het maken van een afspraak met een van onze risicomanagers.